Longview makes easy work of Frisco Reedy, 52-14 – KLTV

MESQUITE, Texas (KLTV …

Do you trust this headline?

You already voted!